Navigation


מוסמך משרד התחבורה לבחינת גירים אוטומטיים.     נסיעת בדיקה – חינם!

גיר אוטומטי לרכב לסאאב

אורטוב גירים אוטומטיים בע"מ יבוא, שיפוץ, תיקון והחלפה גירים אוטומטיים לרכב

יבוא, שיפוץ, החלפה והרכבת תיבות הילוכים לכל דגמי רכב סאאב

  • גיר אוטומטי לסאאב 900
  • גיר אוטומטי לסאאב 9000
  • גיר אוטומטי לסאאב 9-5, 9-3
  • גיר אוטומטי לסאאב קונברטיבל
תיבות הילוכים לסאב

054-423-0022

תעודת הסמכה גירים אוטומטיים גירים אוטומטיים גירים אוטומטיים גירים אוטומטיים גירים אוטומטיים גירים אוטומטיים תיבות הילוכים תיבות הילוכים