Please reload

February 22, 2016

לעבוד ולייעץ מכל הלב זה המוטו אצלנו באורטוב, לקוחות שהופכים לחברים זה מה שאנחנו...

February 10, 2016

 

תיבת ההילוכים התחממה? חישבו על זה. אם עולה לכם החום אפילו ב-2 מעלות אתם מרגישים...

February 10, 2016

התעלמות מבעיות עד שנגרם נזק וזה מאוחר מדי

אתה שומע רעש מוזר בזמן החלפת הילוכים? א...

February 10, 2016

מחסור בנוזל גירים אוטומטיים היא בעיה חמורה עבור הגיר האוטומטי משום שהנוזל חיוני...

Please reload