top of page

התקשר וגלה איך 10 דקות שיחת טלפון עם ארז יכולה לחסוך לך אלפי שקלים בתיקון הגיר!

קבל היום איבחון ראשוני בשיחת טלפון והצעת מחיר. ללא תשלום.

IMG_20190807_141940.jpg

טיפול בתיבות הילוכים אוטומטיות

נוזלי תיבת ההילוכים האוטומטית משמנים, מקררים ומנקים את הרכיבים הפנימיים של תיבת ההילוכים, הם גם מסייעים בשמירת הלחץ ההידראולי הנחוץ להעברת ההילוכים.

עם כל נסיעה, לאורך זמן, תוספי נוזלי תיבת ההילוכים מתכלים, נעשים עכורים מליכלוך ויש צורך להחליפם על פי הוראות יצרן.

השירותים שאנחנו מציעים כוללים:

 • הסרת שסתום מילוי/ניקוז תיבת ההילוכים בכדי לרוקן את נוזלי תיבת ההילוכים הישנים.

 • התקנת שסתום מילוי/ניקוז תיבת ההילוכים

 • מילוי תיבת ההילוכים בנוזלי תמסורת חדשים עד לרמה הדרושה.

 

החלפת נוזל ומסנן תיבת ההילוכים

נוזלי תיבת ההילוכים האוטומטית משמנים, מקררים ומנקים את הרכיבים הפנימיים של תיבת ההילוכים, הם גם מסייעים בשמירת הלחץ ההידראולי הנחוץ להעברת ההילוכים. לאורך זמן, תוספי נוזלי תיבת ההילוכים עשויים להיגמר.

 

השירותים שאנחנו מציעים כוללים:

 • החלפת נוזלי מערכת תיבת ההילוכים, כולל ממיר המומנט ומצנן תיבת ההילוכים.

 • הסרת אגן תיבת ההילוכים

 • הסרת מסנן תיבת ההילוכים הישן והחלפתו במסנן חדש.

 • הסרת האטם הישן

 • החלפת האטם הישן באטם חדש והחזרת אגן תיבת ההילוכים

 • מילוי תיבת ההילוכים בנוזלי תמסורת חדשים עד לרמה הדרושה

החלפת מסנן בתיבת הילוכים אוטומטית

מסנן תיבת ההילוכים האוטומטית מסייע בהסרת לכלוך ומזהמים מנוזלי תיבת ההילוכים.

השירותים שלנו כוללים:

 • הסרת אגן תיבת ההילוכים

 • הסרת מסנן תיבת ההילוכים הישן והחלפתו במסנן חדש.

 • הסרת האטם הישן

 • החלפת האטם הישן באטם חדש והחזרת אגן תיבת ההילוכים

 • מילוי תיבת ההילוכים בנוזלי תמסורת חדשים עד לרמה הדרושה

 

החלפת נוזל תיבת ההילוכים

נוזלי תיבת ההילוכים האוטומטית משמנים, מקררים ומנקים את הרכיבים הפנימיים של תיבת ההילוכים, הם גם מסייעים בשמירת הלחץ ההידראולי הנחוץ להעברת ההילוכים. לאורך זמן, תוספי נוזלי תיבת ההילוכים עשויים להיגמר.

השירותים שאנחנו מציעים כוללים:

אם הייתי גיר אוטומטי הייתי אומר לך: קח אותי לאורטוב!

מלא טופס 

תודה! ההודעה נשלחה בהצלחה

התקשר וגלה איך 10 דקות שיחת טלפון עם ארז יכולה לחסוך לך אלפי שקלים בתיקון הגיר!

קבל עכשיו איבחון ראשוני בשיחת טלפון והצעת מחיר - ללא תשלום

bottom of page